เงื่อนไขการใช้งาน

 

ภารกิจ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย คือการปรับปรุงชีวิตโดยการเรียนรู้ เราเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสร้างและแชร์หลักสูตรการศึกษา (อาจารย์) และลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษาเหล่านี้เพื่อเรียนรู้ (นักเรียน) เราพิจารณารูปแบบการตลาดของเราว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการนำเสนอเนื้อหาด้านการศึกษาที่มีคุณค่าแก่ผู้ใช้ของเรา เราต้องการกฎเพื่อให้แพลตฟอร์มและบริการของเราปลอดภัยสำหรับคุณเราและชุมชนนักเรียนและครูของเรา ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับกิจกรรมทั้งหมดของคุณบน  เว็บไซต์แอพพลิเคชั่น 

1. Accounts (บัญชี)

คุณต้องมีบัญชีสำหรับกิจกรรมส่วนใหญ่บนแพลตฟอร์มของเรา เก็บรหัสผ่านไว้ที่ใดที่ปลอดภัยเพราะคุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ หากคุณสงสัยว่ามีคนอื่นกำลังใช้บัญชีของคุณโปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อทีมสนับสนุนของเรา คุณต้องมีอายุการให้ความยินยอมสำหรับบริการออนไลน์

 

 

2. การลงทะเบียนเรียน การเข้าถึง และอายุการใช้งาน

เมื่อคุณลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรคุณจะได้รับใบอนุญาตจากเรา อย่าพยายามถ่ายโอนหรือจำหน่ายหลักสูตรในลักษณะใด ๆ เราให้สิทธิ์การเข้าถึงตลอดอายุการใช้งานแก่ คุณยกเว้นเมื่อเราต้องปิดการใช้งานหลักสูตร

 

3. การชำระเงินเครดิต การคืนเงิน

มื่อคุณชำระเงินคุณตกลงที่จะใช้วิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง ถ้าคุณไม่พอใจกับหลักสูตรของคุณ ขอรับเงินคืนหรือเครดิต 30 วัน